Semafor red Zboží odešleme: zítra zavřít
CZSKPL

RÁJ PNEU® 100% ONLINE

21 LET Tradice, zkušenosti

Položek v košíku: 0 ks
Cena zboží v košíku s DPH:

0 Kč

Internetová sleva: 1%

Maloobchodní ceny

Obchodní podmínky | ráj pneu.cz

RÁJ PNEU CZO firměObchodní podmínkyObchodní podmínky do 24_07_2014

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky do 24_07_2014

Prodávající:

K&K PNEU s.r.o.
IČ: 25871137
Sídlo: Hlavní 1610, 739 34 Šenov
Zapsaný: V Obchodním rejstříku u KS Ostrava, oddíl C, vložka 23720
Telefon: 596 887 448
e-mail: kkpneu@kkpneu.cz

Kupující:

Spotřebitel – zákazník, obchodní vztahy jsou upraveny pro fyzické osoby nepodnikající, zákonem čís. 40/ 1964 Sb., Občanský zákoník v platném znění a předpisů souvisejících.

Pro právnické osoby a osoby samostatně výdělečně činné se tyto vztahy řídí zákonem čís. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění a předpisů souvisejících.

1)Vstup do systému a objednávka zboží
Vstup do internetového obchodu prostřednictvím stránek www.rajpneu.cz nepožaduje nutnost registrace zákazníka.

Zákazník vyplní a odešle objednávku. Tuto prodávající neprodleně po obdržení potvrdí zákazníkovi e-mailem.
Smlouvy jsou po svém uzavření archivovány a současně umožňují reprodukci.
Veškeré údaje jsou považovány za důvěrné a je s nimi zacházeno v souladu s ustanovením zákona čís. 101/2001 Sb., o ochraně osobních údajů.

2)Platební podmínky

Platby za objednané zboží jsou realizovány:
Platbou v hotovosti při osobním odběru na pokladně provozovny (je možno platit i platebními kartami).
Formou dobírky při převzetí zboží doručeného na kontaktní adresu zákazníka.
Fakturou.

3)Ceny, závaznost, záruka

Ceny uvedené u nabízeného zboží v systému www.rajpneu.cz jsou závazné a jsou uvedeny včetně sazby DPH.
Nabídka a cena zůstává v platnosti do doby vyprodání zásob, nebo do doby vystavení nového ceníku.
Kupující tak obdrží zboží vždy za ceny platné v okamžiku objednání.

Zaslaná objednávka je závazná. Objednané zboží zůstává v rezervaci maximálně po dobu 7 dnů.

Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží zákazníkem, event. dnem uvedeným na záručním listě. Záruční doba stanovená ze zákona ve výši 24 měsíců je prodávajícím navýšena o dalších 24 měsíců, čili zákazník má celkovou záruku na zakoupené zboží 48 měsíců.
Pro právnické osoby a podnikatele se záruční podmínky řídí Obchodním zákoníkem a to dle podmínek výrobce.
Při použití zásilkové služby nebo veřejného dopravce se reklamace zboží poškozeného při přepravě řídí reklamačním řádem přepravce. Takto způsobené vady nelze reklamovat u prodávajícího.

4)Způsob přepravy

Doprava zboží k zákazníkovi je realizována spediční společností nebo veřejným přepravcem. Na adrese doručení je nutné v den pro doručení zajistit převzetí zboží v době od 8:00 – 18:00 hod.
Prodávající společnost u objednávky, v rámci ČR, jejíž hodnota je nad Kč 600,- hradí přepravní náklady k zákazníkovi. U objednávky menší hodnoty činí přepravné 150,- Kč s DPH za 1 balík a hradí ho zákazník.
V případě dodávky pneumatik, u kterých hmotnost 1ks je 50 kg a více, hradí náklady na přepravné zákazník, přičemž cena za přepravu 1 ks činí 300,- Kč s DPH.
U objednávek do SK v hodnotě vyšší než 80 € s DPH (66,115 € bez DPH) hradí přepravu prodávající, při dodávce nižsí hodnoty činí cena dopravného 8,33 € bez DPH (10,08 € s DPH) a hradí ho zákazník.
Prodávající neodpovídá za zpoždění zásilky vzniklé na straně přepravní společnosti.

5)Slevy

Při realizování objednávky prostřednictvím webové stránky společnosti K&K PNEU s.r.o. je zákazníkovi poskytována sleva 1% z maloobchodních cen zboží. Tato sleva je promítnuta již v ceně, kterou vidíte u vybraného zboží při objednávání.

Právnické osoby a podnikatelé kteří mají zájem o přiznání velkoobchodních cen musí zaslat kopii živnostenského listu s předmětem podnikání: PNEUSERVIS nebo VULKANIZACE nebo OPRAVY MOTOROVÝCH VOZIDEL a zároveň musí mít pneuservisní vybavení.

Slevy se nevztahují na objednávky jakoukoliv jinou formou než prostřednictvím www.rajpneu.cz.
Slevy nelze uplatnit na zboží ve výprodejních akcích.

6)Odstoupení od kupní smlouvy

Dle § 53 odst 7 byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel (spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání) právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce do 14-ti dnů od převzetí plnění.
Odstoupení musí být učiněno písemnou formou a za splnění této podmínky se považuje i zaslání emailu na adresu prodávajícího. Před vrácením zboží kupující zašle email se sdělením čísla prodejního dokladu a součastně sdělí číslo bankovního spojení, na které mu následně po vrácení zboží bude vrácena zaplacená částka.
Náklady na vrácení zboží zpět k prodávajícímu nese plně spotřebitel.
V případě odstoupení od kupní smlouvy vinou kupujícího může dodavatel účtovat náklady spojené s vyskladněním a přepravou směrem ke kupujícímu a zpět - vztahuje se pouze pro právnické osoby a osoby samostatně výdělečně činné.
Dodavatel je povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení.

7)Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

8)Obecné podmínky reklamace

Zákazník je povinen si při přejímce zboží důkladně prohlédnout a bez zbytečného odkladu prodávajícího informovat o případných zjištěných vadách a to buď prostřednictvím emailu na adresu prodávajícího, poštou, popř. osobně na provozovně.
Prodávající o reklamaci rozhodne ihned, ve složitějších případech do 3 dnů. Reklamace, včetně odstranění vady bude vyřízena nepozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na lhůtě delší.

9)Zneužití eshopu www.rajpneu.cz

V případě zneužití, nebo podezření ze zneužití informací uvedených v www.rajpneu.cz si vyhrazujeme právo zamezit přístup, či učinit jiné kroky, které budou mít za cíl tuto činnost omezit.

10) Místo zpětného odběru.

K&K PNEU s.r.o.
Hlavní 1610, 73934 Šenov

K&K PNEU s.r.o.
Česká 3145/51, 700 30 Ostrava – Zábřeh

Od 200ks použitých pneu, zajistíme jejich svoz od zákazníka.

K&K PNEU s.r.o.
Hlavní 1610
73934 Šenov

IČO 25871137
DIČ CZ25871137
Zapsáno u KS v Ostravě odd.C, vložka 23720

č.účtu:
1086352/0800 Česká spořitelna, a.s.

.

Zboží bylo vloženo do košíku.

Celkem máte v košíku:

ks zboží za
PŘEJÍT K POKLADNĚ POKRAČOVAT V NÁKUPU

Zapomenuté heslo