Semafor green Zboží odešleme: dnes zavřít
CZSKPL

RÁJ PNEU® 100% ONLINE

28 LET Tradice, zkušenosti

Položek v košíku: 0 ks
Cena zboží v košíku s DPH:

0 Kč

Internetová sleva: 1%

Maloobchodní ceny

Obchodní podmínky | ráj pneu.cz

RÁJ PNEU CZO firměObchodní podmínkyVzor oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Obchodní podmínky

Vzor oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy musí kupující v postavení spotřebitele o svém odstoupení od kupní smlouvy informovat prodávajícího, t.j. obchodní společnost K & K PNEU s.r.o., se sídlem Hlavní 1610, 739 34 Šenov, e-mail: info@rajpneu.cz, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Kupující v postavení spotřebitele může použít rovněž vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností.

Vzor:

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

 

Kupující:

Jméno a příjmení ………………………………………………

Adresa …………………………………………………………………

Telefon a e-mail …………………………………………………

 

Prodávající:

K & K PNEU s.r.o., Hlavní 1610, 739 34 Šenov (u Ostravy), IČ: 258 711 37 DIČ: CZ258 711 37

 

Vážení,

dne …………………….… jsem prostřednictvím vašeho e-shopu www.rajpneu.cz s Vámi uzavřel(a) kupní smlouvu.

číslo daňového dokladu (faktury) …………………………………

Toto zboží jsem převzal(a) dne ………………………………………

Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu, tj. typického prostředku komunikace na dálku, rozhodl(a) jsem se využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a tímto oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji.

Od smlouvy odstupuji v plném rozsahu, tj. vracím vše, co je uvedeno na faktuře ANO / NE *(nehodící se škrtněte)

*(nehodící se škrtněte, pokud nevracíte vše, vypište seznam zboží)

Seznam zboží, které vracím:

………………………………………… v počtu …………… ks

 

………………………………………… v počtu …………… ks

 

………………………………………… v počtu …………… ks

 

………………………………………… v počtu …………… ks

 

Zboží Vám zasílám zpět a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny včetně účtovaného dopravného (uvedeno na daňovém dokladu) ve výši ………………….…Kč,

ve prospěch mého bankovního účtu č. ………..………………...…, nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

 

 

V ……………………, dne ……………………                                                                      .................................................

                                                                                                                          (vlastnoruční podpis)

 

 

PŘÍLOHY

.

Zboží bylo vloženo do košíku.

Celkem máte v košíku:

ks zboží za
PŘEJÍT K POKLADNĚ POKRAČOVAT V NÁKUPU

Zapomenuté heslo